Bjønneskortenatten april 2019-3

Området

Eventyrlig naturskog i Trillemarka

Søtelifjell Hyttegrend grenser til fantastiske Trillemarka, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Trillemarka er vernet på grunn av sin unike natur og er et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog.

Følg de gamle seterstiene og ferdselsårene gjennom fjellpartier, brede daldrag, myrområder og småkupert åslandskap.

Dyreliv

Trillemarka er et dyrerikt område. Av fugler er det ikke uvanlig å observere ørner, falker, hauker og ugler, i tillegg til storfugl, orrfugl, jerpe og lirype. I tillegg hekker seks av sju hakkespettarter som finnes i Norge i Trillemarka.

Det er også god elg-, rådyr- og mårbestand i deler av området, samt at det er mulig å finne en og annen gaupe.

Les mer om Trillemarka her.

«Madonna med barnet»

På Bjønneskortanatten , 1020 meter over havet, 100 meter utenfor verneområdet til Trillemarka, står statuen «Madonna med barnet». Her er det fantastisk utsikt, hvor man på en klar dag kan se langt i alle retninger. I 2016 ble stien til «Madonnaen» steinsatt av sherpaer fra Nepal, og i 2018 ble turen kåret til Norges beste turrute. Fra Søtelifjell Hyttegrend er det etablert egen sti som går opp til Madonnaen.

Kjøper du en av de nærmeste tomtene på Søtelifjell Hyttegrend kan du rusle en kveldstur opp til Madonnaen og nyte solnedgangen bak Hardangervidda i vest.