Bjønneskortenatten april 2019-11

Tomtene

Tomtene på Søtelifjell Hyttegrend er regulert for å bygge moderne fjellhytter samtidig som tomtene grenser mot friarealer. Nesten ingen tomter grenser til hverandre, og området gir deg følelsen av å være omgitt av natur. Samtidig blir det tilrettelagt veinett slik at det blir tilgang med bil til alle hyttene.

Området er kupert og tomtene er fordelt på ulike områder omgitt av ulik natur. Noen tomter ligger rundt tregrensa med utsikt til Gaustatoppen og Hardangervidda, noen er omgitt av skog, og noen ligger nær store og små fjellvann.

Søtelifjell Hyttegrend består av ca 100 regulerte tomter fordelt på ca 2500 mål i Eggedal Vestfjell. Vei- VA- og strømnettet opparbeides i takt med utbygging, slik at det blir god fremkommelighet med bil til alle tomtene.

Ønsker du mer informasjon om tomtene, eller har du lyst til å ta en befaring? Vi hjelper deg gjerne hele veien – fra besiktigelse av tomt til nøkkelferdig hytte.

Ta kontakt

Therese Fossan

Eiendomsmegler

Bernt Eriksen

Prosjektutvikler

900 81 266
bernt@diabas.no